[Choose your language]  
 
S.I.C
Cádiz
Nuestros Cursos
Servicios
On-Line

Kurser och certifikat


Samtliga “allmäna kurser” utgörs av två delar.

Den teoretiska delen: i vilken man studerar den spanska grammatiken och var man utför relaterade övningar. (2,5 timmar.)

Den praktiska delen: där eleven lär sig, i realistiska situationer, omsätta teorin i praktik. Detta moment komplementeras med inlärning av vokabulär, texter, hörövningar, filmer, debatter etc. (1,5 timmar).

Nivåer

Nybörjare A1: Det första närmandet mot språket. Kursen består av inlärning av grundläggande grammatiska koncept som senare används i praktiska kommunikativa vardagssituationer.


Grundläggande A2: för de elever som redan har elementära kunskaper i spanska, men som vill förbättra sin kommunikativa kapacitet och utöka sitt ordförråd. I den här kursen koncentrerar vi oss på att lära eleverna ny grammatik och att befästa de grammatiska koncept som de redan behärskar.


Fortsättning B1: målet för denna delkursen är att uppnå en nivå där eleven behärskar grammatiken, uppnår flyt i konversationen och slutligen att utöka ordförrådet.


Högre nivå B2-C1: Denna kurs riktar sig till elever som redan delvis kontrollerar språket. Här försöker vi gå in på mer komplexa grammatiska koncept men vi repeterar också grundläggande begrepp. Detta komplementeras med slanguttryck, uppsatsskrivning, läsförståelse, föredrag m.m.


Perfektionsnivå C2: Kursen är planerad för de personer vars profesionella eller personliga situation kräver en total dominans av det spanska språket. Undervisningen är inriktad på praktiskt kompetens där eleven använder hela sitt tidigare använda register. Vi befäster mer komplexa fonetiska (uttal), morfologiska (ordens uppbyggnad) samt syntaktiska (grammatiska) begrepp.


Särskilda kurser


Följande kursers timplan är mer flexibel är övriga kursers

Förberedelse för D.E.L.E. (Diploma Español como Lengua Extranjera): D.E.L.E. är de enda officiella diplomen som intygar nivån på språket. Detta är diplom som är erkända av utbildnings- och vetenskapsministeriet i Spanien.

*more info

Spanska för turism och restaurang: den här kursen riktar sig till de elever som redan har vissa förkunskaper i spanska och på grund av sin utbildning eller arbete behöver lära sig om situationer, ord och särskilda grammatiska aspekter (menyer, resebyråer, turistguider, incheckning, reception, restaurering, fax, logi...etc.) inom turism och resturang. Man fördjupar sig inom de områden för vilka eleven visar intresse, och garanterar således en fullständig förståelse i verkliga situationer inom dessa sektorer.

*more info

Spansk kultur och samhälle: målet för detta programmet är att erbjuda en komplett vison av den spanska kulturen och historian. Eleven studerar vårt lands historia från dess första början fram till dags datum. Man studerar geografi, seder och bruk, festligheter, arkitektur, spanskt måleri och skulptur. Vi går särskilt på djupet inom literaturen där vi analyserar poesi och prosa.

*more info

Affärsspanska: Den här kursen är designad för de personer som vill lära sig och förbättra sin spanska med ett särskilt mål i siktet: utvecklingen av handlesaktiviteter med spansktalande affärsmänniskor. Kursen befrämjar inlärningen och praktiseringen av ordförrådet samt för den spanska handelsvärlden särskilda strukturer, korrespondans, typer av kontrakt och komersiella dokument.

*more info

Affärsspanska med praktik på företag: Kursen fördelas på en teoretisk del där eleven breddar och lär sig nya begrepp inom affärsspanskan (8 timmar i veckan); och en praktisk del där eleverna praktiserar sina nya kunskaper hos företag i Cádiz buk (Cádiz, Chiclana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Mária och Puerto Real). Praktiken vara ett minimum av två månader och ett maximum av tre månader (15 timmar/vecka). Praktiken utförs på företag eller på internationella grupper, ledande inom sitt område, och väljs efter varje elevs speciella behov. De elever som är intresserade av kursen måste ha minst en medelnivå/högsta nivån på sin spanska.

Kurs “one to one”: målet för denna kursen är att tillgodose de personliga behov och intressen som eleven har; den riktar sig till dig som är i behov av att lära dig spanska på kort tid. På grund av detta utformas programmet efter elvevens önsekmål och nivå. Kursen består av individuella klasser där eleven, med hjälp av studievägledaren bestämmer hur många timmar och vilka teman som ska tas upp i undervisningen.


Follow us...
facebooktwitteryoutubelinkedingfourquarepinterestgoogle+ instagram flickr
Our Accreditations...
Our Discounts...
Student Comments...
 

The thing I remember most from my time at sic was the incredible fun that we had, I mean I know that sounds cliche but it real was lots of fun, the teachers are all very good and we were continuously laughing in the classes, but still learning, because they insisted that no english be spoken in the classroom, on top of that I met lots of people like me from all over the world who made the whole experience even better. Cadiz is a fantastic city on the southern coast of sunny Spain, so its a perfect place for the course, you spend the mornings learning spanish and the afternoons bronzing on the beach. A wonderful experience!!!

Callum Cheatle
(South_Africa)
elephant77@hotmail.com

 
Social Networks


Copyright © 2002-2017 Escuela Internacional de Español [sic] Spanish in Cadiz. All rights reserved.
Condesa Villafuente Bermeja 7| Cadiz 11008 - Spain |  Tlf. 34-956-252724
Escuela de Español Cádiz | Cursos de Español Cádiz | Cádiz Ciudad | Cursos DELE Cádiz