[Choose your language]  
 
S.I.C
Cádiz
Nuestros Cursos
Servicios
On-Line

Metodyka


Już od samego zalożenia szkoły, Hiszpański w Kadyksie (S.I.C.) dąży do stworzenia innowacyjnej metodyki nauczania aby zoptymalizować naukę hiszpańskiego. Nie chodzi nam o to aby przekazać Wam tylko wiedzę ale także jej zastosowanie. Orientujemy się w kierunku nowych możliwości rozwoju naszych studentów.

Rozwinęliśmy interaktywną metodykę aby umożliwić Wam łatwe przyswajanie języka. Do tego należy, oprócz gramatyki i słówek, integralność kulturalna. Dlatego też metody nasze podkreślają nie tylko zdobywanie aspektów lingwistycznych i gramatycznych języka hiszpańskiego jak także jego kultury i sposoby komunikacji. Nasz peronel składa się z absolwentów uniwersytetów, politologii hiszpańskiej i literatury hiszpańskiej, którzy pracują razem jako drużyna, aby efektywnie nauczać studentów komunikacji w języku hiszpańskim.

Hiszpański w Kadyksie ma do swojej dyspozycji najlepsze środki, zarówno materialne jak i ludzkie, aby umożliwić swoim studentom opanowanie wszystkich umiejętności językowych ( pisemne i ustne zrozumienie, komunikację i czytanie) niezbędne w procesie przyswajania zdolności porozumiewania się w nowym języku.


Follow us...
facebooktwitteryoutubelinkedingfourquarepinterestgoogle+ instagram flickr
Our Accreditations...
Our Discounts...
Student Comments...
 

"Cadiz offers all the best aspects of Spain: culture, sunshine, beaches and Andalucian ambience. The friendly teachers and welcoming atmosphere at SIC seemed a part of this: our morning classes quickly became an enjoyable experience. A structured, professional approach helped us get to grips with grammar suited to our level, while making room for conversation and discussion. The teachers' grasp of Spanish language and grammar was impressive and reassuring whenever we had doubts or queries. We would recommend SIC to anyone wanting to learn the language in a truly Spanish context!"

Marc McDonagh
marcmcdonagh@hotmail.com

 
Social Networks


Copyright © 2002-2017 Escuela Internacional de Español [sic] Spanish in Cadiz. All rights reserved.
Condesa Villafuente Bermeja 7| Cadiz 11008 - Spain |  Tlf. 34-956-252724
Escuela de Español Cádiz | Cursos de Español Cádiz | Cádiz Ciudad | Cursos DELE Cádiz