Spanish in Cadiz

Ogólne kursy hiszpańskiego

Wszystkie ogólne kursy hiszpańskiego składają się z dwóch części

Część teoretyczna koncentruje się na gramatycznych aspektach hiszpańskiego języka. Po przekazaniu nowej wiedzy, studenci robią ćwiczenia aby ją utrwlić. (czas trwania: 2 i pół godziny dziennie).

Podczas części praktycznej studenci zastosowują teorię w praktyce tzn. w rzeczywistych i symulowanych sytuacjach efektywnie komunikują się po hiszpańsku. Uzupełnieniem tej części są gry słuchowe, filmy oraz dyskusje (czas trwania: 1 i pół godziny dziennie).

Poziomy

Początkujący A1: ten kurs jest przystosowany dla studentów, którzy nie mieli wcześniej prawie żadnego kontaktu z językiem. Kurs koncentruje się na regułach gramatyki hiszpańskiego i podstawowym słownictwie umożliwiającym porozumiewanie się w codziennych sytuacjach

Podstawowy A2: dla studentów, którzy już wcześniej zetknęli sie z językiem i którzy chcieliby polepszyć umiejętność posługiwania się nim poprzez rozszerzanie zasóbu słownictwa. Kurs ułatwi Ci pogłębić już posiadaną wiedzę poprzez dodatkowe ćwiczenie gramatyczne i bogatszy zasób słówek.

Poziom średni B1: celem kursu jest opanowanie ogólnej gramatyki i biegłość w posługiwaniu się językiem.

Wyższy B2-C1: dla uczniów posiadających bardzo dobrą znajomość języka hiszpańskiego i potrafiących ją zastosować. Kurs ułatwi Ci pogłębić już posiadaną wiedzę i ją rozszerzyć poprzez opracowywanie specjalnych ćwiczeń gramatycznych, zastosowanie idiomatycznych i potocznych sformułowań oraz czytanie tekstów i przygotowywanie referatów.

Zaawansowany C2: przystosowany dla tych, którzy z powodów zawodowych czy też prywatnych chcieliby perfekcyjnie opanować język hiszpański. Kurs kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie języka, a także na jego fonetyczne i morfologiczne znaczenie oraz jego składnię.

Cursos de Español

Intensywny kurs hiszpańskiego: wszystkie poziomy nauczania, 25 lekcji tygodniowo podzielonych na część teoretyczną i praktyczną.

more info

Intensywny kurs hiszpańskiego łączony (COMBI): tak jak kurs intensywny tylko z dodatkowymi pięcioma lekcjami indywidualnymi.

more info

Kursy specjalne

Studenci mają prawo sami dobrać sobie czas nauki.

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE: celem kursu jest przygotowanie studentów do oficjalnego egzaminu z języka hiszpańskiego DELE. Kurs składa sie z czterech części: pisemnej, ustnej, rozumienie i czytanie. Egzamin Dyplomu DELE jest przeprowadzany przez Instytut Cervantesa i jest jedynym egzaminem w Hiszpanii uznawanym przez Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Edukacji.

more info

Hiszpański turystyczny i hotelarski: dla studentów posiadający odpowiedni poziom języka, którzy z powodów zawodowych chcieliby rozszerzych zasób słownictwa, szczególnie w sektorze turstycznym i hotelarskim. Każdy student ma możliwość doboru interesujących go tematów takich jak np.korespondencja handlowa, rezerwowanie hoteli i kwater itd.

more info

Kultura i społeczeństwo hiszpańskie: celem kursu jest przekazanie wiedzy o hiszpańskiej kulturze i historii poprzez naukę zwyczaji i obyczaji hiszpańskich na poziomie geograficznym, ekonomicznym, politycznym i historycznym.

more info

Hiszpański handlowy i gospodarczy: kurs jest skierowany do tych, którzy chcieliby rozszerzyć hiszpańskie słownictwo na bazie handlowej i biznesowej. Podczas lekcji będą czytane i omawiane artykuły z gazet gospodarczych i handlowych a także przedstawiane i ćwiczone sytuacje z dziedzin takich jak np. zawieranie umów, hipotek, korespondencja handlowa itd.

more info

Hiszpański handlowy z praktyką. Kurs jest podzielony na dwie części: teoretyczną, gdzie studenci uczą się i poszerzają swoją wiedzę hiszpańskiego handlowego (8 godzin tygodniowo) i praktyczną, podczas której studenci będą mogli zastosować zdobytą wiedzę. Wszystkie firmy, gdzie odbywa sie część praktyczna znajdują się w pobliżu Kadyksu (Kadyks, Chiclana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria i Puerto Real). Praktyka trwa minimum 2, najwyżej 3 miesiące (15 godzin tygodniowo). Dobór firmy jest zależny od indywidualnych umiejętności i zdolności każdego studenta.

Studeni zainteresowni tym kursem muszą umieć posługiwać sie językiem hiszpańskim na poziomie średnim albo zaawansowanym.

Studenci mają możliwość otrzymania kredytu na kursy trwające dłużej niż trzy tygodnie.

Curso "one to one": el objetivo de este curso es atender a las necesidades y características personales del alumno; va dirigido a aquellos que necesitan aprender español a corto plazo, por lo tanto se le realizará un programa a su medida dependiendo de la finalidad del alumno y de su nivel. Consiste en clases individuales donde el alumno orientado por el director de estudios, decidirán el número de horas y la temática a tratar.

more info

Copyright © 2002-2018 Escuela Internacional de Español [sic] Spanish in Cadiz. All rights reserved.

Condesa Villafuente Bermeja 7 | Cadiz 11008 - Spain

administracion@spanishincadiz.com | Tlf. 0034-956 252 724

Financiado por

Use of cookies

We use own and third party cookies to improve our services. If you go on browsing, we will consider you accepting its use. You can get more information from our cookies policy. cookies policy.

close cookie notice