[Choose your language]  
 
S.I.C
Cádiz
Nuestros Cursos
Servicios
On-Line

Metode


Helt siden oppstarten har S.I.C. gjort sitt beste for å etablere innovative undervisnings metoder for å optimere læringen av spansk. Vi utfører språk opplæringen fra en kommunisende helthetlig innfallsvinkel, og ikke bare overføring av konsepter. Vi fokuserer på utvikling av studentenes evner og dyktighet.

Vi har utviklet en interaktive metode som ikke bare vektlegger læring av språk, men også dets assimilering. Metoden vår er strukturet på forskjellige nivåer for å forbedre tilegnelse av lingvistiske og gramatiske aspekter av spansk, i tillegg til kulturen og mer raffinerte måter for komminikasjon.

Våre ansatte har universitets grad i spansk filologi og spansk litteratur og arbeider tett sammen for å få undervisningen så effektiv som mulig.

S.I.C. har de beste ressursene til disposisjon, både materiell og personell, for at studentene skal få så gode språk ferdigheter som mulig (skriftlig og muntlig forståelse, kommunikasjon og lesing).


Follow us...
facebooktwitteryoutubelinkedingfourquarepinterestgoogle+ instagram flickr
Our Accreditations...
Our Discounts...
Student Comments...
 

"Cadiz offers all the best aspects of Spain: culture, sunshine, beaches and Andalucian ambience. The friendly teachers and welcoming atmosphere at SIC seemed a part of this: our morning classes quickly became an enjoyable experience. A structured, professional approach helped us get to grips with grammar suited to our level, while making room for conversation and discussion. The teachers' grasp of Spanish language and grammar was impressive and reassuring whenever we had doubts or queries. We would recommend SIC to anyone wanting to learn the language in a truly Spanish context!"

Marc McDonagh
marcmcdonagh@hotmail.com

 
Social Networks


Copyright © 2002-2017 Escuela Internacional de Español [sic] Spanish in Cadiz. All rights reserved.
Condesa Villafuente Bermeja 7| Cadiz 11008 - Spain |  Tlf. 34-956-252724
Escuela de Español Cádiz | Cursos de Español Cádiz | Cádiz Ciudad | Cursos DELE Cádiz