[Choose your language]  
 
S.I.C
Cádiz
Kurssit
Muut Palvelut
On-Line

Espanjan Kielikurssit


Peruskurssit ovat jaettu kahteen osioon

TEORIA, näillä tunneilla keskitytään kielioppiin. Tunneilla tehdään paljon harjoituksia uuden kielioppi asian omaksumiseksi. Kesto 2,5 h/päivä

KÄYTÄNNNÖN HARJOITTELU, näillä tunneilla keskitytään
kuullunymmärtämiseen, puheharjoitteluun ja opiskellaan sanastoa. Opiskelussa käytetään apuna
mm. videoita, nauhoituksia ja lehtiartikkeleita.
Tunneilla keskustellaan ja pidetään esityksiä jotta opiskelijan kommunikointivalmiudet kehittyvät.
Kesto 1,5 h/päivä

Vasta-alkajat A1
Tämä taso soveltuu aloittelijoille, opiskelijoille joilla ei ole aikaisempia espanjan kieliopintoja. Opetuksessa keskitytään kielioppiin sekä puheharjoitteluun. Tavoitteena on selviytyä espanjan kielellä jokapäiväisissä tilanteissa.

Perustaso A2
aso soveltuu espanjan perusteet omaavalle joka tarvitsee harjoitusta puhumisessa ja haluaa kartuttaa sanavarastoa. Perustason kurssilla syvennetään ja kerrataan kielioppia.

Keskitaso B1
Taso soveltuu opiskelijalle jolla on sujuva puhetaito ja joka haluaa kartuttaa sanavarastoa sekä syventyä kielioppiin.

Ylempi keskitaso B2-C1
Taso soveltuu opiskelijalle jolla on sujuva puhetaito ja kielioppi hallussa. Kurssilla syvennytään puhekielen vivahteisiin ja sanontoihin, idiomaattisiin ilmaisuihin, virallisen kirjoitustavan opiskeluun, lukemisen ymmärtämiseen sekä esitysten pitämiseen.

Edistynyt taso C2
Kurssi on suunnattu opiskelijoille joilla on jo erittäin hyvät kielelliset taidot ja jotka tarvitsevat espanjan kieltä esim. työssä. Tällä kurssilla painotetaan käytännön harjoituksia ja syvennetään opiskelijan tietämystä fonetiikassa, muoto- ja lauseopissa.


Espanjan Intensiivikurssit


Intensiivikurssit

on jaettu viiteen edellämainittuun tasoon. Kurssilla opiskellaan 25 h/viikossa ja opetus on jaettu kahteen osaan, teorian ja käytännön harjoitteluun.

*more info

Intensiivi + yksityistunti "COMBI"
Sisältö sama kuin intensiivikursseilla, lisäksi 5 yksityistuntia viikossa.

*more info

Erityiskurssit


Erityiskurssilla voidaan aikataulu ja ohjelma räätälöidä kunkin opiskelijan tarpeitten mukaan.

D.E.L.E TUTKINTOOON VALMISTAVA KURSSI:
Diploma de Espanol como lengua Extranjera (D.E.L.E)

Tällä kurssilla valmistaudutaan D.E.L.E tutkintoon opiskelemalla neljää eri osa-aluetta jotka tutkinto käsittää. Näitä ovat lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kielen ymmärtäminen. Tämän kielikokeen järjestää Cervantes Instituutti. D.E.L.E on ainoa virallinen kielitodistus, joka on Espanjan Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä ja kansainvälisesti pätevä todistus kielitaidosta.

*more info

MATKAILUALAN ESPANJA
Tämä kurssi on tarkoitettu opiskelijoille joilla on espanjan perustaidot ja jotka tarvitsevat kieltä opiskelussa tai työssään matkailualalla. Kurssilla käydään läpi erilaisia tilanteita ja opiskellaan erityissanastoa jota tarvitaan esim. kaupallisessa kirjeenvaihdossa, matkatoimistossa, matkaoppaan työssä, majoitusalalla tai ravintolassa. Opiskelijoille laaditaan opintosuunnitelma oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan.

*more info

ESPANJAN KULTTUURI JA YHTEISKUNTA
Tällä kurssilla opiskelija tutustuu espanjan kulttuuriin ja historiaan. Kurssilla käsitellään mm. tapoja ja kansanperinteitä, yhteiskunnallisia, talouselämän ja politiikan tapahtumia sekä espanjan historiaa..

*more info

BUSINESS KURSSI, LIIKE-ELÄMÄN ESPANJAA
Tämä yksityisopetusta sisältävä kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka haluavat oppia espanjaa mahdollisimman nopeasti. Kurssilla keskitytään liike-elämässä tarvittavaan sanastoon mm. käyttämällä apuna tärkeimpiä liikealan sanomalehtiä. Kurssi räätälöidään opiskelijan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan johtavan opettajan toimesta.

*more info

BUSINESS ESPANJA JA TYÖHARJOITTELU

Tämä kurssi on jaettu kahteen osaan; teoriaan jolloin opiskelija syventää business espanjan taitoja, 8 h/viikossa kielikoulussa ja työharjoitteluun joka tapahtuu johtavissa yrityksissä Cadizin alueella. (Cadiz, Chiclana, Jerez de la frontera, El Puerto de Santa Maria ja Puerto Real). Työharjoittelu kestää 2-3 kuukautta ja työtunteja on viikossa 15 h. Opiskelijat sijoitetaan oman ammattialan yrityksiin.
Kurssi on tarkoitettu ylemmän keskitason ja edistyneille opiskelijoille.


Seuraa meitä...
facebooktwitteryoutubelinkedingfourquarepinterestgoogle+ instagram flickr
Akkreditointeja
Meidän Tarjoukset...
Opiskelijat sanovat...
 

The thing I remember most from my time at sic was the incredible fun that we had, I mean I know that sounds cliche but it real was lots of fun, the teachers are all very good and we were continuously laughing in the classes, but still learning, because they insisted that no english be spoken in the classroom, on top of that I met lots of people like me from all over the world who made the whole experience even better. Cadiz is a fantastic city on the southern coast of sunny Spain, so its a perfect place for the course, you spend the mornings learning spanish and the afternoons bronzing on the beach. A wonderful experience!!!

Callum Cheatle
(South_Africa)
elephant77@hotmail.com

 
Sosiaaliset verkostot


Copyright © 2002-2017 Escuela Internacional de Español [sic] Spanish in Cadiz. All rights reserved.
Condesa Villafuente Bermeja 7| Cadiz 11008 - Spain |  Tlf. 34-956-252724
Escuela de Español Cádiz | Cursos de Español Cádiz | Cádiz Ciudad | Cursos DELE Cádiz