Spanish in Cadiz

Τα μαθήματα

Όλα τα γενικά μαθήματα αποτελούνται από δύο μέρη

Την θεωρητική πλευρά, στην οποία γίνεται μελέτη της γραμματικής των ισπανικών και πραγματοποιούνται ασκήσεις σύμφωνα με τις έννοιες που έχουν διδαχθεί (2 ώρες και μισή).

Την πρακτική πλευρά, όπου ο μαθητής μαθαίνει και κάνει πράξη αυτό που έχει διδαχθεί σε αληθινές καταστάσεις ή σε καταστάσεις που δημιουργούνται για αυτό το σκοπό (1 ώρα και μισή) . Συμπληρώνεται με την απόκτηση λεξιλογίου, με ταινίες, με συζητήσεις (1 ώρα και μισή).

Επίπεδα

Inicial A1: πρώτη προσέγγηση στα ισπανικά. Απλές γνώσεις γραμματικής για την επικοινωνία σε πρωταρχικές και πρακτικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Basico A2: για τους σπουδαστές που ήδη κατέχουν βασικές γνώσεις στην γλώσσα μας, αλλα χρειάζεται να βελτιώσουν την έκφρασή τους και να επεκτείνουν το λεξιλόγιό τους, Σε αυτό το επίπεδο δίνεται μεγάλη σημασία στην απόκτηση νέων γνώσεων της γραμματικής και στην ενδυνάμωση των γνώσεων που ενυπάρχουν.

Intermedio B1: Στόχος σε αυτό το επίπεδο είναι να φτάσουμε την κατάκτηση της γραμματικής, μια άνετη επικοινωνία και να αυξήσουμε τον λεκτικό πλούτο του σπουδαστή.

Superior B2-C1: για τους σπουδαστές των ισπανικών που ήδη κατέχουν την γλώσσα. Προσπαθούμε να εμβαθύνουμε σε πιό πολύπλοκα θέματα της γραμματικής και να επαναλάβουμε τα βασικά. Επίσης συμπληρώνουμε με ιδιωματισμούς και εκφράσεις της καθομιλουμένης των ισπανικών , εκθέσεις, κατανόηση κειμένων...

Perfeccionamento C2: για εκείνους τους μαθητές που εξαιτίας των προσωπικών και εργασιακών συνθηκών χρειαζονται την απόλυτη κατοχή της ισπανικής γλώσσας. Είναι μαθήματα πιό πρακτικά όπου ο σπουδαστής θα κάνει πράξη ότι γνωρίζει αλλα και θα εμβαθύνει σε πιό ιδιέταιρα και πολύπλοκα ζητήματα της ισπανικής φωνητικής, μορφολογίας και σύνταξης.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε αυτά τα μαθήματα ο μαθητής διαθέτει πιό ευέλικτο ωράριο

Προετοιμασία για τα D.E.LE.: Τα διπλώματα D.E.L.E. είναι οι μοναδικί τίτλοι που πιστοποιούν επίσημα την γνώση των ισπανικών. Είναι διπλώματα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας.

Υπάρχουν τρία επίπεδα

Certificado Inicial de Español ( C.I.E): πιστοποιεί την αρχική γνώση των ισπανικών.

Diploma Basico de Español ( D.B.E): πιστοποιεί την ανώτερη γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Diploma Superior de Español ( D.S.E): πiστοποιεί την ανώτερη γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στα μαθήματα για αυτό το δίπλωμα γίνεται μια τέλεια προετοιμασία του μαθητή στις τέσσερις ικανότητες.

more info

Espanol para el turismo y la hosteleria: Aυτά τας μαθήματα απευθύνονται σε εκείνους τους μαθητές που έχουν κάποιο επίπεδο στα ισπανικά και επειδή δουλεύουν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή στον τουρισμό χρειάζονται να μάθουν λεξιλόγιο και ιδιέταιρες απόψεις της γραμματικής( για αλληλογραφία, για πρακτορία ταξιδιών, για ξεναγός, για τιμολόγηση, για ρεσεψιόν, για εστιατόρια, φαχ, καταλύματα). Γίνεται εμβάθυνση σε εκείνα τα ζητήματα όπου ενδιαφέρουν τον μαθητή, δίνοντας έτσι την εγγύηση για μιά απόλυτη κατανόηση των πραγματικών συνθηκών που αντιμετοπίζει σε αυτούς τους τομείς.

more info

Cultura y Sociedad espanola: Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να προσφέρει την πλήρη εικόνα της ισπανικής κουλτούρας και ιστορίας. Ο μαθητής θα μάθει την ιστορία της χώρας μας από τις αρχές μέχρι την σημερινή κατάσταση. Θα γίνει μελέτη της ισπανικής γεωγραφίας , των ισπανικών εθίμων, εορτών, αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και γλυπτικής εμβαθύνοντας κυρίως στην λογοτεχνία αναλύοντας ποιητικά και αφηγηματικά κείμενα.

more info

Espanol comercial y de negocios: Αυτά τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για άτομα που θέλουν να μάθουν ή να τελειοποιήσουν τα ισπανικά τους με ένα ιδιέταιρο στόχο: την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με ισπανόφωνους συνομιλητές. Αυτός ο κύκλος μαθημάτων επιτρέπει την απόκτηση και την πρακτική εξάσκηση λεξιλογίου και ιδιέταιρων δομών των ισπανικών του εμπορίου , της αλληλογραφίας, των συμβάσεων και των εμπορικών ντοκουμέντων.

more info

Espanol para negocios con practicas de trabajo:

[Αυτός ο κύκλος μαθημάτων είναι προιόν της στενής συνεργασίας μεταξύ της σχολής μας S.I.C και του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Κάντιθ]

Ο κύκλος μαθημάτων χωρίζεται στην θεωρητική πλευρά στην οποία ο σπουδαστής θα αποκτήσει νέες γνώσεις των ισπανικών του εμπορίου ( 8 ώρες την εβδομάδα)· και στην πρακτική πλευρά όπου οι μαθητές θα κάνουν πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν σε επιχειρήσεις της επαρχίας του Κάντιξ( Κάντιξ πρωτεύουσα , Τσικλάνα , Χερέθ δε λα Φροντέρα, Ελ Πουέρτο δε Σάντα Μαρία και Πουέρτο Ρεάλ). Αυτές οι πρακτικές θα διαρκέσουν το λιγότερο δύο μήνες και το περισσότερο τρεις(15 ώρες εβδομαδιέως). Οι πρακτικές θα γίνουν σε επιχειρήσεις ή πολυεθνικές, lider στον τομέα τους επιλεγμένες σύμφωνα με το περφίλ του κάθε σπουδαστή .

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να έχουν το λιγότερο ένα επιπεδο intermedio/ superior στα ισπανικά.

Μαθήματα one to one: o στόχος αυτών των μαθημάτων είναι η επικέντρωση στις προσωπικές δυσκολίες του μαθητή· απευθύνεται σε εκείνους τους μαθητές που θέλουν να μάθουν ισπανικά σύντομα και γι’αυτό οργανώνεται ένα πρόγραμμα στα μέτρα τους και έχει να κάνει με το επιπεδό και τους στόχους τους. Γίνονται ατομικά μαθήματα όπου ο μαθητής μαζί με τον διευθυντή σπουδών αποφασίζουν τον αριθμό τών ωρών και τα θέματα που θα πραγματευτεί.

more info

Copyright © 2002-2018 Escuela Internacional de Español [sic] Spanish in Cadiz. All rights reserved.

Condesa Villafuente Bermeja 7 | Cadiz 11008 - Spain

administracion@spanishincadiz.com | Tlf. 0034-956 252 724

Financiado por

Use of cookies

We use own and third party cookies to improve our services. If you go on browsing, we will consider you accepting its use. You can get more information from our cookies policy. cookies policy.

close cookie notice