[Choose your language]  
 
S.I.C
Cádiz
Nuestros Cursos
Servicios
On-Line

FAQ


Vanliga frågor

Behöver jag sjukförsäkring?

De medborgare som kommer från Europeiska Unionen behöver inte extra försäkringar, eftersom att det finns överenskommelser mellan alla länderna gällande sjukvård. Trots detta rekommenderar vi att eleverna kontrollerar de tillämpbara reglerna med myndigheterna i hemlandet.

För de medborgare som härstammar från länder utanför Unionen rekommenderar vi att man köper en sjukförsäkring då man beställer sin resa.

Vilken valuta används i Spanien?

Från den 1:a januari 2002 används euron.

Kan jag avbeställa min kurs?

Vi rekommenderar att du besöker sidan för Allmäna bestämmelser.

När jag är väl är i Cádiz, kan jag ändra boende?

S.I.C. följer upp boendet såväl i lägenheterna som i värdfamiljerna för att försäkra sig om elevernas välbefinnande. Om mot förmodan ett problem skulle uppstå, försöker vi att lösa detta för att snarast möjligast.

Kan jag använda mig av alla S.I.Cs.installationer utan extra kostnad?

Ja, S.I.C. erbjuder fri internetanvändning, undervisningsresurser, audiovisuella medel, liksom en reception var meddelande tas emot samt där man kan ringa.

Una vez allí ¿con quién me puedo poner en contacto en caso de emergencia?/När jag väl befinner mig där, vem kan jag kontakta i akutfall?

S.I.C innehar en nödtelefon som är öppen hela dygnet för eleverna och deras familjer. När man skriver in sig får man tillgång till nummret.

Kan jag byta nivå?

Genom en nivåtest och en personlig intervju placeras eleven in i en grupp. Man kan emellertid tillsammans med lärare och studieledaren komma fram till att man bör byta kurs. Grundläggande för detta beslut ligger i den personliga utvecklingen och inlärningen.

Vad ingår i kursavgiften?

I denna ingår lektionstimmarna för de programm eleven valt, utnyttjandet av samtliga instalationer och resurser, uppehälle och undervisningsmaterialet (böcker, kopior, pärmar, välkommstfolder). De aktiviteter som ligger utanför undervisnignern är inte inkluderade i kursavgiften.


Copyright © 2002-2017 Escuela Internacional de Español [sic] Spanish in Cadiz. All rights reserved.
Condesa Villafuente Bermeja 7| Cadiz 11008 - Spain |  Tlf. 34-956-252724
Escuela de Español Cádiz | Cursos de Español Cádiz | Cádiz Ciudad | Cursos DELE Cádiz